Animátorské misie I.

ASK3D

Animátorské misie I.

© Ateliér slobodnej kreativity 3D , Fakulta umení TUKE

Výstava Animátorské misie I.

Konferencia Animátorské misie I.

Peter Cako

Dávid Demjanovič

Dalibor Jancura

Matúš Lányi

Milan Mikuláštík

Jiří Surůvka

Projekt Animátorské misie I. rozvíjal diskurz na pomedzí oblastí galerijného vzdelávania a populárnej kultúry. Týždňové sympózium s výstavou za účasti domácich i zahraničných profesionálnych umelcov a vybraných študentov ASK 3D Fakulty umení v Košiciach svojimi akciami reagovalo na profil MMUAW a produkovalo výstupy s ambíciou priniesť do mediácie umenia novú perspektívu. Tá môže vychádzala z kontextu súčasného neo-pop-artového umenia, participatívnych tendencií, súčasných fenoménov populárnej kultúry a sociálnych sietí. Intervencie do inštitúcie múzea prostredníctvom umeleckého sympózia priniesli sériu originálnych aktivít, hybridných polo - vzdelávacích, participatívnych akcií, ktoré aktivizovali diváka a fungovali zároveň aj ako autonómne umelecké diela. Cieľom bolo oživenie performatívneho umenia v kontexte galerijnej animácie a v neposlednom rade aj splnenie účelu samotnej vzdelávacej aktivity, ktorým je sprostredkovanie živej skúsenosti so zbierkami múzea i súčasným umením.

Projekt v súčasnosti prechádza do svojej ďalšej fázy, ktorá zahŕňa kreovanie publikácie Animátorské misie I. – MMUAW, ktorá bude reflektovať umelecké výstupy a dokumentovať samotné sympózium ako aj príspevky konferencie.
Miesto konania: Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach
Časový harmonogram projektu:
Trvanie sympózia: 5. 11. (Utorok) – 9. 11. 2019 (Sobota)
Konferencia: 9. 11. 2019 (Sobota) – 9:00 – 12:00
Vernisáž výstavy účastníkov sympózia: 9.11. 2019 (Sobota) o 16:00
Trvanie výstavy: 10.11. – 13.11. 2019
Účastníci sympózia a vystavujúci autori: Peter Cako, Dávid Demjanovič, Dalibor Jancura, Matúš Lányi, Milan Mikuláštík, Jiří Surůvka
Kurátor výstavy: Radovan Čerevka
Účastníci a účastníčky konferencie: Daniela Čarná, Palo Fabuš, Lucia Kotvanová, Pavel Ryška
Organizátor: Fakulta umeníMMUAW v Medzilaborciach
Projekt podporil Fond na podporu umenia
Pozvánka: TU
 
 
Fond na podporu umenia Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach Ateliérslobodnej kreativity 3D Fakulta umení fakulta umení Ateliérslobodnej kreativity 3D instagram ask 3D

počítadlo.abz.cz